IT’S A SCIENTIFICALLY-RESEARCHED

IT’S A SCIENTIFICALLY-RESEARCHED 1) The Covid-19 SWAB TEST contains Nanoparticles :​ Cotton Swabs from COVID TESTING (Swab Test) can & most likely are coated with NANOPARTICLES contained within the nylon fibers. Nanomaterials for Functional Textiles and Fibers Such properties make possible to endow ordinary products with new functionalities. Link : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4695484/ Video : https://streamable.com/6wxkoc 2) The upcoming COVID-19 mRNA Vaccines will modify our genes via CRISPR CAS-9 :​ How the new world order maintains control of people using CRISPR-CAS9 by genetic modifications remotely using light Ever wonder why Bill Gates invested in a start up company that uses light to transfer data? https://www.technologyreview.com/2019/06/13/867/ai-chips-uses-optical-semiconductor-machine-learning/ John Hopkins Attended Event 201. There contribution in this Plandemic Read More

Cоvid-19 успя да заблуди всички ни – вече знаем

Cоvid-19 успя да заблуди всички ни – вече знаем BY LEXMEDICA NEWS · PUBLISHED 16.04.2020 · UPDATED 20.04.2020 През последните 3–5 дни от Ню Йорк, Италия, Испания и други се натрупаха купища от емпирични данни за COVID-19 и характеристиките на пациентите, които страдат от сериозни усложнения. Тези данни не само се трупат, но сега вече ни водят до общ консенсус на професионално ниво, подкрепен от няколко по-малко известни до момента проучвания, които ни сочат че сме били на грешен път през цялото време. Реално няма никаква „пневмония“, нито ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Поне не ARDS с установени протоколи за лечение и процедури, с които сме запознати. Изкуствената вентилация не само е погрешно решение, но интубацията Read More