Body

ЧОВЕШКОТО ТЯЛО: 1: Брой кости: 206 2: Брой мускули: 639 3: Брой на бъбреците: 2 4: Брой на млечните зъби: 20 5: Брой ребра: 24 (12 двойки) 6: Номер на сърдечната камера: 4 7: Най-голямата артерия: Аорта 8: Нормално кръвно налягане: 120/80 Mmhg 9: рН на кръвта: 7.4 10: Брой прешлени в гръбначния стълб: 33 11: Брой прешлени на шията: 7 12: Брой кости в средното ухо: 6 13: Брой кости отпред: 14 14: Брой кости в черепа: 22 15: Брой кости в гърдите: 25 16: Брой кости на ръцете: 6 17: Брой мускули в човешката ръка: 72 18: Брой помпи в сърцето: 2 19: Най-големият орган: Кожа 20: Най-голямата жлеза: Read More